PSİKOMOTOR BECERİLER KABA DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı Uygulama Tarihi
Doğum Tarihi
A BÜYÜK KASLARI GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR Evet/Hayır Açıklamalar
1 Oturma davranışı edinir.    
2 Emekleyerek yer değiştirir.    
3 Elleriyle iterek nesnelerin yerlerini değiştirir.    
4 Nesneleri kaldırır.    
5 Nesneleri taşır.    
6 Ayakta durma davranışı edinir.    
7 Denge tahtasında ayakta durur.    
8 Yürüme davranışı edinir.    
9 İki ayağını kullanarak zıplar.    
10 Merdiven çıkar.    
11 Belirli bir yere kadar koşar.    
B KÜÇÜK KASLARI GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR    
1 Parmaklarıyla küçük nesne takip eder.    
2 Parmaklarıyla dokunarak küçük nesneleri hareket ettirir.    
3 Nesneleri takar, çıkarır.    
4 Delikli yüzeylere uygun gereçleri takar, çıkarır.    
5 Nesneleri üst üste dizer.    
6 Yoğurma maddelerini kullanarak ürün elde eder.    
7 İpe malzeme dizer.    
8 Kâğıt buruşturur.    
9 Kâğıt yırtar.    
10 Kâğıt katlar.    
11 Kâğıt keser.    
12 Çivi çakar.    
13 Duran nesneye sopayla vurur.    
14 Hareket eden nesneye sopayla vurur.    
15 Makaraya ip sarar.    
16 Topu belirli hedefe fırlatır.    
17 Hareket halindeki nesneleri tutar.    
18 Nesne renk ilişkisi kurar.    
19 Sınırlı alanları boyar.