TÜRKÇE KABA DEĞERLENDİRME FORMU
Adı Soyadı Uygulama Tarihi
Doğum Tarihi
A ALGI ÇALIŞMALARI Evet/Hayır Açıklamalar
1 Sözel yönergelere uyar.    
2 Görsel uyaran verildiğinde tepki verir.    
3 İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir.    
B İLK OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK    
1 El- göz koordinasyonu sağlar.    
2 Yazı araç-gereçlerini kullanır.    
3 Temel çizgi çalışmaları yapar.    
C SES-HECE- KELİME –CÜMLE    
1 Ses okur.    
2 Hece okur.    
3 Kelime okur.    
4 Cümle okur.    
Ç OKUMA YAZMA    
1 Cümle okur/yazar.    
2 Metin okur/yazar.    
3 Etkili okuma kurallarını uygular.    
D DİNLEME VE İZLEME    
1 Masal ve öykü dinler.    
2 Masal ve öykü anlatır.    
E DİL BİLGİSİ    
1 Noktalama işaretlerini kullanır.    
2 Yazım kurallarını uygular.